฿2,690.00

ชั้นเก็บแผ่นน้ำหนัก WEIGHT STORAGE - พื้นที่ใช้งาน 80x80 CM. - รองรับน้ำหนักได้ 200 KG. - แกนใส่แผ่นน้ำหนัก 6 แกน พร้อมคลิปล็อคแผ่นน้ำหนัก - เก็บแผ่นน้ำหนักได้ ทั้งแบบ 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว - เก็บแกนบาเบลได้ ทั้งขนาด 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว